21 czerwca 2019 Brak komentarzy admin Mikołaj , , ,

Praca niektórych z nas jest zobowiązująca do podróżowania. W zależności od tego czym się zajmujemy, podróżujemy innymi środkami komunikacji. Praca kierowcy, przedstawiciela handlowego, piekarni, firma cateringowych, usługowych oraz wiele, wiele więcej. Każdy z tych pojazdów to auta firmowe, które służą do przemieszczania się z punktu A, do punktu B, który jest celem naszej pracy. Samochody służbowe to istotne pojazdy, które są nieodłącznymi elementami wykonywanej pracy nie jednej osoby.
Zdarza się także, że pracownicy wykorzystują pojazdy służbowe do celów prywatnych. W zależności od tego czy pracodawca się zgadza czy też nie, jest możliwość, aby pracownik nawet wtedy korzystał z auta.

Pamiętajmy jednak również o tym, że jest to samochód, który ma nam służyć przez długi czas do celów typowo firmowych, co zatem idzie musimy pamiętać o tym, że pomimo iż nie jest ono nasze, to powinniśmy o nie dbać, jakby było nasze.

Pamiętajmy także o tym, że pracodawca może się zabezpieczyć na wszelki wypadek, gdyby coś się mogło stać. W tym wypadku stwarza specjalną umowę powierzenia mienia. W zależności od tego, czy szkoda była wyrządzona w sposób umyślny czy też i nie, w taki pracownik może odpowiadać za dane mienie własną pensją. Jeśli było nieumyślne, odpowiada nawet trzykrotną wysokością wynagrodzenia, a umyślnie jest to forma nieograniczona. W danej umowie może zostać zawarte to, gdzie auto będzie można parkować, gdzie tankować oraz wszelkie inne tego typu rzeczy. Dodatkowo pracodawca może mieć wmontowany monitoring GPS w pojeździe, dzięki czemu będzie mógł kontrolować to, gdzie porusza się dany pracownik oraz czy nie łamie postanowień, które zostały zawarte w obustronnie podpisanym regulaminie.

Pracodawca może zastosować zarówno nagrody jak i kary za odpowiednie bądź nieodpowiednie użytkowanie pojazdu. Warto jednak znać swoje prawa, które zostały zapisane w licznych kodeksach i przed podpisaniem danej umowy konkretnie ją sprawdzić i zestawić z tym, co jest zapisane w prawie. Samochód służbowy jest bardzo dobrym korzystnym i komfortowym rozwiązaniem dla pracownika, jednak zarówno on jak i pracodawca mają względem siebie określone w regulaminie bądź umowie zasady, których powinni przestrzegać. Jest to istotne dla obu stron, gdyż każdy wtedy zna swoje prawa i obowiązki względem drugiego. Samochód jak i inne dodatki, typu telefon czy laptop, są to przedmioty dodatkowe, które mają za zadanie ułatwić i sprawić by praca byłą bardziej komfortowa dla danego pracownika.

Dodatkowo jest to pozapłacowy motywator dla pracownika, bowiem dany pracodawca może ustalić określone zasady, które musi spełnić, aby otrzymać dany przedmiot. W innym wypadku, bardzo często musimy korzystać z naszych własnych prywatnych pojazdów czy też urządzeń, które będziemy musieli stosować do wykonywania powierzonej nam pracy. Pamiętajmy więc o naszych prawach i obowiązkach oraz o tym, że o wszystko trzeba dbać należycie i przede wszystkim czytać liczne kodeksy oraz umowy, zanim zdecydujemy się je podpisać.